DRIVENIK - Dom za starije
Čandrli 11, 51242 Drivenik

DRIVENIK - Dom za starije

Županija: Primorsko-goranska « Natrag

Čandrli 11, 51242 Drivenik

051/248 743

095 243 4801

Osnovni podaci
Osnivač: privatno
Kontakt osoba: Nataly Bilen
Početak rada: 2007.
Tip smještaja
Jednokrevetne sobe Dvokrevetne sobe Trokrevetne sobe
Oblik smještaja
Trajni Privremeni i povremeni Dnevni boravak u domu
Skrb i njega
Skrb o pokretnim osobama:
Skrb o nepokretnim osobama:
Skrb o psihički bolesnim osobama:
Skrb o osobama s demencijom/Alzheimerom:
Palijativna skrb:
Opremljenost i usluge doma
Opremljenost soba
O domu

Dom za starije i nemoćne osobe Drivenik osnovan je 2007 godine, sa predstavnicom Nataly Bilen, mag.med.techn. koja ima dugogodišnje iskustvo rada u skrbi starijih osoba. Osim komfornog smještaja i adekvatne prehrane, naše usluge uključuju:
ZDRAVSTVENU NJEGU
Zdravstvena njega korisnika osnovna je djelatnost medicinskih sestara/tehni-čara i provodi se u svrhu pomoći pojedincu kojemu je ta pomoć potrebna u slučaju neravnoteže između zahtjeva i mogućnosti,a utemeljena je na suosjećanju,znanju,umijeću i razumijevanju.
Predstavlja nastavak zdravstvene njege korisnika nakon izlaska iz bolnice, ali i zdravstvenu njegu korisnika kojemu nije potrebno bolničko liječenje već produženi smještaj u sklopu doma za starije gdje o njemu brine stručno zdravstveno osoblje.
ZDRAVSTVENA NJEGA UKLJUČUJE:
-njegu bolesnika  (kupanje,osobna higijena)
-sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja  (dekubitus,pneumonija,tromboza,kontrakture..)
-zbrinjavanje kroničnih rana (ulcus cruris,dekubitus,gangrena idr.)
-brigu za prehranu  (hranjenje na usta ili putem sondi )
-primjenu peroralne i lokalne terapije  (ljekovi,kapi,masti,klizma..)
-primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika  (infuzije )
-uzimanje materijala za laboratorijske pretrage  (vađenje krvi,urin,stolica)
-toaleta stoma  (anus praeter,uro i cisto stoma,kanila)
-fizikalna terapija  (aktivno i pasivno razgibavanje,masaža..)
-pomatranje stanja bolesnika (mjerenje i registracija vitalnih funkcija,kontrola razine šećera u krvi )
-kateterizacija mokraćnog mjehura
-provođenje klizme za čišćenje
-psihoterapija
-sudjelovanje u dijagnostici
-prepoznavanje alarmantnih stanja i
-pružanje prve stručne pomoći
-palijativna skrb-skrb za umirujućeg bolesnika
CILJ I NAČELO NAŠEG DOMA ZA STARIJE je:
sprečavanje bolesti i očuvanje zdravlja  te briga o pojedincu sa ciljem što bržeg oporavka i osamostaljenja, kao i briga o terminalnim pacijentima sa ciljem poboljšanja kvalitete života i dostojanstvene smrti.

„ Često se kaže da svaka žena može biti dobra medicinska sestra.Ja naprotiv, smatram da i osnovni elementi zdravstvene njege zahtjevaju znanje“
Florence Nightingale

 

Pogledajte još i ove domove za starije
Dom za starije NINA
Dom za starije NINA Čavle
Saznajte više
Obiteljski dom za starije LA VITA MIA
Obiteljski dom za starije LA VITA MIA Rijeka
Saznajte više