DRIVENIK - Dom za starije
Čandrli 11, 51242 Drivenik

DRIVENIK - Dom za starije

Županija: Primorsko-goranska « Natrag

Čandrli 11, 51242 Drivenik

051/248 743

095 243 4801

Dom za starije DRIVENIK
Osnovni podaci
Osnivač: privatno
Početak rada: 2007.
Tip smještaja
Jednokrevetne sobe Dvokrevetne sobe Trokrevetne sobe
Oblik smještaja
Trajni Privremeni i povremeni Dnevni boravak u domu
Skrb i njega
Skrb o pokretnim osobama:
Skrb o nepokretnim osobama:
Skrb o psihički bolesnim osobama:
Skrb o osobama s demencijom/Alzheimerom:
Palijativna skrb:
Opremljenost i usluge doma
Opremljenost soba
O domu

Dom za starije i nemoćne osobe Drivenik osnovan je 2007 godine, a vodi ga Bacc.med.techn., koja ima dugogodišnje iskustvo rada u skrbi starijih osoba. Osim komfornog smještaja i adekvatne prehrane, naše usluge uključuju:
ZDRAVSTVENU NJEGU
Zdravstvena njega korisnika osnovna je djelatnost medicinskih sestara/tehni-čara i provodi se u svrhu pomoći pojedincu kojemu je ta pomoć potrebna u slučaju neravnoteže između zahtjeva i mogućnosti,a utemeljena je na suosjećanju,znanju,umijeću i razumijevanju.
Predstavlja nastavak zdravstvene njege korisnika nakon izlaska iz bolnice, ali i zdravstvenu njegu korisnika kojemu nije potrebno bolničko liječenje već produženi smještaj u sklopu doma za starije gdje o njemu brine stručno zdravstveno osoblje.
ZDRAVSTVENA NJEGA UKLJUČUJE:
-njegu bolesnika  (kupanje,osobna higijena)
-sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja  (dekubitus,pneumonija,tromboza,kontrakture..)
-zbrinjavanje kroničnih rana (ulcus cruris,dekubitus,gangrena idr.)
-brigu za prehranu  (hranjenje na usta ili putem sondi )
-primjenu peroralne i lokalne terapije  (ljekovi,kapi,masti,klizma..)
-primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika  (infuzije )
-uzimanje materijala za laboratorijske pretrage  (vađenje krvi,urin,stolica)
-toaleta stoma  (anus praeter,uro i cisto stoma,kanila)
-fizikalna terapija  (aktivno i pasivno razgibavanje,masaža..)
-pomatranje stanja bolesnika (mjerenje i registracija vitalnih funkcija,kontrola razine šećera u krvi )
-kateterizacija mokraćnog mjehura
-provođenje klizme za čišćenje
-psihoterapija
-sudjelovanje u dijagnostici
-prepoznavanje alarmantnih stanja i
-pružanje prve stručne pomoći
-palijativna skrb-skrb za umirujućeg bolesnika
CILJ I NAČELO NAŠEG DOMA ZA STARIJE je:
sprečavanje bolesti i očuvanje zdravlja  te briga o pojedincu sa ciljem što bržeg oporavka i osamostaljenja, kao i briga o terminalnim pacijentima sa ciljem poboljšanja kvalitete života i dostojanstvene smrti.

„ Često se kaže da svaka žena može biti dobra medicinska sestra.Ja naprotiv, smatram da i osnovni elementi zdravstvene njege zahtjevaju znanje“
Florence Nightingale