MIA - Care home

Kalvarija 44, 34550 Pakrac
Dom za starije osobe "Mia" otvoren je 01.04..2022. Godine. Dom je smješten u gradu Pakrac u Kalvarija 44 u sklopu obiteljske kuće, tako je i ambijent obiteljski. Korisnici imaju 24-satnu njegu i brigu od strane…