SVETA ANA - Care home

4.Brigade HV 1 , 23205 Bibinje
Uskoro otvaramo naš novi dom za starije Sveta Ana u Bibinju!  Cijeli prostor doma prilagođen je korisnicima s puno prostora za druženje i odmor. Prehrana u domu prilagođava se potrebama korisnika. Educirano i stručno osoblje…