E-EVIDOM – aplikacija za vođenje doma za starije

Vladimira Nazora 8, Dugo Selo
E-evidom aplikacija je za domove za starije koja osigurava kompletnu administrativnu podršku u digitalnom obliku. Zahvaljujući jedinstvenim modulima poput matične knjige i dosjea korisnika koji su međusobno povezani, papirologija se rješava poluatomatski. Posebni moduli olakšat…

INFOdomovi

Vrbanićeva 6, 10000 Zagreb
U sklopu projekta INFOdomovi, kod nas možete nabaviti svu potrebnu dokumentaciju koju je obvezan voditi svaki obiteljski dom/dom za starije, a koja pokriva cjelokupni inspekcijski nadzor doma. Sva dokumentacija napravljena je sukladno važećim Pravilnicima (Pravilnik…