Uvjeti korištenja

PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICA KATALOGA DOMOVA www.domovi-za-starije.com

Dragi posjetitelji i korisnici Kataloga domova,

Hvala Vam što ste posjetili našu internetsku stranicu Katalog domova na www.domovi-za-starije.com. U sljedećim retcima htjeli bismo Vam skrenuti pozornost na uvjete i pravila korištenja ovih internet stranica, jer korištenjem bilo kojeg dijela Kataloga domova, automatski prihvaćate sva trenutno aktualna pravila, pa Vas pozivamo da ih pročitate, kako biste bili upoznati s njima.

POJMOVI

U ovim Uvjetima korištenja web-stranice Kataloga domova (u daljnjem tekstu: Uvjeti) iznosimo par pojmova i njihova značenja:

Katalog domova označava online projekt u vlasništvu Strelica – obrt za informatičke usluge, vl. Anamarija Šušković, sa sjedištem Vrbanićeva 6, Zagreb, OIB: 83795962962, upisanu u Obrtnom registru Republike Hrvatske s brojem MBS: , koji se nalazi na domeni www.domovi-za-starije.com, s kontakt podacima: e-mail info@domovi-za-starije.com , mob. 091/2557-153 Web stranica označava stranicu Kataloga domova na domeni www.domovi-za-starije.com 

Sadržaj web stranica označava svaki podatak, poveznicu, objavljenu informaciju, dokument ili drugi sadržaj koji je objavljen na web stranicama.

Korisnik označava svaku osobu koja se koristi bilo kojim sadržajem web-stranice

SADRŽAJ WEB STRANICA I KORIŠTENJE 

Katalog domova sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Katalog domova može u bilo kojem trenutku, prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti sadržaj web stranica, te onemogućiti pristup i korištenje bilo kojeg sadržaja na web-stranicama privremeno ili trajno.

Katalog domova nastoji uz svu pažnju osigurati točnost podataka koji se objavljuju na web-stranicama s ciljem pružanja informacija, no ne može jamčiti točnost i potpunost podataka, kao ni pouzdanost onih podataka koji se odnose na treće osobe i njihove usluge. Katalog domova jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose, ili da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora.

Katalog domova također nije odgovoran za ugovaranje određene usluge s trećim osobama a čiji podaci su objavljeni na web-stranicama. Ti podaci se također ne mogu smatrati ponudom, pozivom, savjetom ili preporukom Kataloga domova. Podaci na koje se to odnosi, posebno su označeni.

Katalog domova ne odgovara za uvjete i korištenje usluga i proizvoda pružatelja, a čiji podaci o uslugama i proizvodima su objavljeni na stranicama Kataloga domova.

POVEZNICE

Katalog domova sadrži poveznice na web-stranice drugih osoba, koje njima upravljaju (u daljnjem tekstu web-stranice trećih osoba), te one nisu pod nadzorom Kataloga domova pa stoga Katalog domova ne preuzima nikakvu odgovornost povezanu s time, točnije Katalog domova nije odgovoran za:

za dostupnost, uvjete korištenja, objavljen sadržaj, usluge, prijenos i sigurnost podataka, zaštitu i upotrebu osobnih podataka web stranica trećih osoba.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Dizajn, sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja) i ostali elementi internet stranica vlasništvo su Kataloga domova, koje je zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Iznimno od navedenoga, pojedini sadržaji web stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, mogu biti vlasništvo tih osoba. Podaci objavljeni na web stranicama Kataloga domova mogu se upotrebljavati isključivo za osobne nekomercijalne potrebe i na vlastitu odgovornost. Snimanje podataka, reproduciranje, objavljivanje, distribucija, kopiranje sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela bez izričitog pismenog odobrenja Kataloga domova je zabranjeno.

KOMUNIKACIJA

Katalog domova omogućuje komunikaciju Korisnika stranica s Katalogom domova i s trećim osobama na osnovu objavljenih podataka – putem telefona, e-mail-a, kontakt obrasca. Svi navedeni oblici komunikacije mogu se koristiti u svrhe koje odredi Katalog domova – poput postavljanje upita o uslugama koje pruža Katalog domova ili treće osobe, prijave na oglas za posao trećih osoba.

OSOBNI PODACI

Uvjeti pod kojima Katalog domova prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika prilikom pristupa internet stranica ili korištenja pojedinih sadržaja, uključujući primjenu kolačića (cookies), određeni su u IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA.

ODGOVORNOST

Katalog domova ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa internet stranicama ili korištenja bilo kojeg sadržaja web stranica koja je posljedica neke više sile, odnosno okolnosti koje su izvan kontrole Kataloga domova.Katalog domova također ne jamči da web stranice ili web stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Uvjete Katalog domova je ovlašten u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti, ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na ovim internet stranicama te ih korisnik prihvaća samim pristupom internet stranicama. Korisnik je upoznat s time da je prilikom pristupa internet stranicama ili korištenja pojedinim sadržajem internet stranica dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeće Uvjete korištenja. Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja internet stranicama ili bilo kojim sadržajem internet stranica nadležni su isključivo hrvatski sudovi.