STUPNIK - Dom za starije
Cigulići 8 , 10255 Zagreb

STUPNIK - Dom za starije

Županija: Grad Zagreb i Zagrebačka « Natrag

Cigulići 8 , 10255 Zagreb

091/2984 175

Posjetite našu web stranicu

Dom za starije STUPNIK
Osnovni podaci
Osnivač: privatno
Voditelj doma: Boris Novak
Početak rada: 2001.
Broj ležaja: 20
Tip smještaja
Dvokrevetne sobe Stacionar/jedinica pojačane njege
Oblik smještaja
Trajni Privremeni i povremeni Dnevni boravak u domu
Skrb i njega
Skrb o pokretnim osobama:
Skrb o nepokretnim osobama:
Skrb o psihički bolesnim osobama:
Skrb o osobama s demencijom/Alzheimerom:Na upit
Palijativna skrb:
Opremljenost i usluge doma
Opremljenost soba
O domu

Među prvima smo koji od 2001. godine adekvatno skrbimo o bolesnim, starim i nemoćnim osobama po svim principima hospicija i palijativne skrbi.

Pružamo intenzivnu zdravstvenu njegu i skrb u terminalnim fazama neizlječivih bolesti.

Također skrbimo o oboljelim od Alzheimerove bolesti.

Pristup svakom korisniku je holistički i individualan.

Brigu o korisnicima vodi stručno medicinsko osoblje pod nadzorom liječnika opće prakse, uz konzilijarne preglede specijaliste interniste, psihijatra, kirurga, fizijatra, logopeda i psihologa.

Hrana je primjerena dobi i dijagnozi korisnika, a usluga prehrane se provodi po načelina Haccp sustava.