Otvaranje obiteljskog doma za starije – Zadarska županija

Ako želite otvoriti obiteljski dom za starije u Zadarskoj županiji, Vaša polazišna točka je UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE. Na stranicama ZADARSKE ŽUPANIJE možete pronaći zahtjeve te popis potrebnih dokumenata. Svakako savjetujemo da prvo kontaktirate Odsjek za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar.

Kada pribavite sve dokaze, ateste, potvrde, izjave, dozvole, predajete ih uz Zahtjev. S radom obiteljskog doma možete početi tek nakon što dobijete rješenje da udovoljavate tehničkim uvjetima (licencija) i nakon upisa u Evidenciju fizičkih osoba koje obavljaju socijalnu skrb kao profesionalnu djelatnost, koji se vodi kod Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nakon što otvorite dom i počnete s radom, vođenje evidencija doma propisano je Pravilnikom o vođenju evidencija i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (NN 100/2015).

Dokumentaciju za vođenje doma i obiteljskog doma za starije, možete nabaviti OVDJE.