VRSTE SMJEŠTAJA

Vrste smještaja

Bez obzira na naziv – dom za starije, obiteljski dom za starije, ustanova za starije, rezidencija, sanatorij, stacionar, dom umirovljenika, starački dom, organizirano stanovanje –  smještaj starijim osoba izvan vlastite kuće u Hrvatskoj trenutno nudi preko 600 pružatelja socijalnih usluga. Iako bismo svi htjeli što duže živjeti u vlastitom domu, ponekad to nije moguće iz raznih razloga, pa je potrebeno informirati se o opcijama skrbi izvan vlastite obitelji. Osim smještaja (stalnog ili privremenog), domovi za starije osiguravaju cjelovitu skrb, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Donosimo Vam pregled različitih vrsta smještaja i oblika skrbi o starijim osobama u Hrvatskoj.

1.UDOMITELJSKA OBITELJ

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima stambene, socijalne i druge uvjete koji omogućuju smještenoj osobi primjereno stanovanje, pravilnu prehranu, odmor te zadovoljavanje drugih potreba i interesa.
Dozvolu za obavljanje udomiteljstva izdaje Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja. U jednoj udomiteljskoj obitelji mogu biti smještene najviše 4 osobe, a smještaj se ostvaruje isključivo Rješenjem Centra za socijalnu skrb. 

2. OBITELJSKI DOM ZA STARIJE

Usluge obiteljskog doma pružaju se u objektu u kojem živi predstavnik obitelji i članovi njegove obitelji, uglavnom su to prilagođene obiteljske kuće/objekti.

Obiteljski dom koji pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe, pružanje usluge može ostvariti kao stalni, tjedni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak, a u okviru smještaja ili boravka usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Osniva se za skrb izvan vlastite obitelji za najmanje 5, a najviše 20 korisnika.

3. DOM ZA STARIJE BEZ OSNIVANJA USTANOVE

Pružanje socijalne usluge skrbi i smještaja starijim osobama može pružati i udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge. Iako se ne osniva ustanova/dom za starije, poslovanje pružatelja  mora se odvijati pod uvjetima propisanim Zakonom i Pravilnikom.

4. DOM ZA STARIJE – USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Dom socijalne skrbi javna je ustanova koju može osnovati Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. 
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba može osnovati dom socijalne skrbi pod uvjetom i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13152/1499/1552/16 i 16/17i Zakonom o ustanovama (Narodne novine 76/9329/9747/99 i 35/08).

Svi pružatelji usluga, udomiteljske obitelji, obiteljski domovi, domovi za starije, ustanove – moraju ispunjavati uvjete uređene Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14 i 66/15)., što je uvjet za dobivanje rješenja za početak rada.

 

Izvor: Zagreb.hr